Zapisy

ZAPISY I REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI

zapisy2013

Rekrutacja dzieci trwa przez cały rok kalendarzowy.

INFORMACJA

REKRUTACJA DO NASZEGO PRZEDSZKOLA

NA ROK SZK. 2013/2014

Zasady naboru dzieci

w wieku przedszkolnym 2,5-6-lat

/wyciąg ze Statutu Przedszkola/

§ 15 Zasady naboru:

1. Zasady przyjmowania dzieci do przedszkola:

a) zapisy odbywają się każdego roku w terminie wyznaczonym przez Dyrektora placówki,

b) o przyjęciu dzieci do przedszkola decyduje kolejność zgłoszeń przy zachowaniu następujących zasad:

– pierwszeństwo mają dzieci już uczęszczające,

– rodzeństwo dzieci uczęszczających do przedszkola.

2. W ciągu roku szkolnego dzieci mogą być przyjmowane do przedszkola o ile są wolne miejsca.

3. Podstawą przyjęcia dziecka jest:

a)zgłoszenie dziecka w wyznaczonym terminie/ osobistym dostarczeniu przez rodzica / opiekuna „Karty zgłoszeniowej” do dyrektora przedszkola/

b)zapoznaniu się przez rodzica ze Statutem, Umową i Organizacją przedszkola

c)wpłata wpisowego ustalona przez organ założycielski,

d)podpisanie umowy cywilno-prawnej dotyczącej świadczenia usług opiekuńczo- wychowawczo- dydaktycznych.

PRZEZ CAŁY ROK  ZAPRASZAMY

 

dzieci w wieku przedszkolnym /2,5-6-lat/ wraz z Rodzicami

do poznania naszego przedszkola.

W programie:

zwiedzanie przedszkola

poznanie oferty edukacyjnej , harmonogramu dni ,kalendarza imprez

poznanie kadry przedszkola

A okres adaptacyjny odbywa się przez CAŁY ROK.

zapisy2013

 zapisy2

ZADZWOŃ:

515-406-883