Edukacja przez zabawę

"Nie zmuszajmy dzieci do aktywności,
lecz wyzwalajmy aktywność,
nie każmy myśleć,
lecz twórzmy warunki do myślenia.
Nie żądajmy, lecz przekonujmy.
Pozwólmy dziecku pytać
i powoli rozwijajmy jego umysł tak,
by samo widzieć chciało."
Janusz Korczak

Ponieważ zabawa jest główną formą aktywności dziecka, w naszym przedszkolu edukacja odbywa się poprzez zabawę. Z wieloletniego doświadczenia wiemy, że dzieci najbardziej intensywnie się wtedy uczą. Realizacja naszych programów nie tylko gwarantuje radosne i atrakcyjne spędzanie czasu, ale zapewnia też dziecku najlepsze przygotowanie do dalszej edukacji szkolnej.

Dziecięce podróże do świata liter

To nauka liter przez zabawę z programem „Literkowo”,bardzo atrakcyjna i różnorodna, stosowana już w wieku trzech lat. Wydłużamy czas na przygotowanie do nauki czytania i pisania, a skracamy do minimum czas opanowywania względnie płynnego pisania i sprawnego czytania ze zrozumieniem. Każde zajęcia z glottodydaktyki to niesamowita fabuła i ciekawa przygoda, w której dziecko odkrywa, działa i przeżywa emocje, a jednocześnie (nieświadomie) ćwiczy sprawność analizatora słuchowego, wzrokowego i kinestetyczno-ruchowego.

W moim ciele jak we własnym domu

Podczas zajęć z dziećmi stosujemy Metodę Ruchu Rozwijającego Sherborne. Urzekająca prostotą i naturalnością metoda ta swoją popularność zawdzięcza przede wszystkim temu, że właściwie jest to system ćwiczeń – zabaw – relacji. Założeniem jest rozwijanie przez ruch:

• świadomości własnego ciała i usprawnienia ruchowego,

• świadomości przestrzeni i działania w niej,

• dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi.

Liczę sam

Dążymy do tego, żeby dzieci „zaprzyjaźniły się” z matematyką, żeby nie zniechęcały się trudnościami, ale chętnie podejmowały się wysiłku intelektualnego. Treści z zakresu matematyki realizowane są według metody zwanej "Dziecięcą matematyką" autorstwa pedagoga prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej, dodatkowo wzbogaciliśmy program o program aktywności twórczej dziecka „Cyferkowo”

Dzieci w trakcie atrakcyjnych zabaw dydaktycznych oraz codziennych czynności zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie: orientacji przestrzennej, mierzenia długości, ważenia, liczenia, począwszy od liczenia przedmiotów, przez liczenie na palcach aż do sprawnych obliczeń w pamięci, zapisywania działań matematycznych (cyfry, znaki), rozwiązywania zadań z treścią.

Przedszkolak artysta

Wzbudzamy w dziecku zainteresowanie sztuką poprzez poznawanie różnorodnych środków przekazu artystycznego. Oferujemy pełną gamę zajęć artystycznych (warsztaty plastyczne, ceramiczne, balet, rytmika z orkiestrą, taniec, studio piosenki,), podczas których każdy przedszkolak odnajdzie swoją pasję. Często organizujemy wyjazdowe spotkania ze sztuką np. do teatru. Dzieci biorą udział w przedstawieniach i koncertach, dzięki którym oswajają się z publicznymi występami i zasadami autoprezentacji. Dostarczamy naszym podopiecznym akcesoria, materiały, narzędzia i środki do swobodnej aktywności plastycznej, muzycznej oraz teatralnej.

Rozumiemy i akceptujemy emocje

W naszym przedszkolu stosujemy program „Przyjaciele Zippiego” , który ułatwia rozwiązywanie konfliktów i problemów między dorosłymi a dziećmi. Opieramy się na aktywnym słuchaniu, współpracy, współdziałaniu, zawieraniu umów. Uczymy też budowania prawidłowych relacji dziecko-dziecko.

Program „Przyjaciele Zippiego” to międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego dla dzieci w wieku 5-8 lat, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi. Nie koncentruje się on na dzieciach z konkretnymi problemami czy trudnościami, ale promuje zdrowie emocjonalne wszystkich małych dzieci.

Program został zbudowany na założeniu, że małe dzieci można nauczyć radzenia sobie z problemami i trudnościami, dzięki czemu będą lepiej funkcjonować w młodości i w życiu dorosłym, korzystając z tych umiejętności.

W sprawie zapisów i zasad rekrutacji prosimy dzwonić pod numer +48 515 406 883