Programy dydaktyczne

„Nasze przedszkole”

– program Małgorzaty Kwaśniewskiej i Wisławy Żaby-Żabińskiej

„Dziecięca matematyka”

- program prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej

„Literkowo – cyferkowo”

– własny program warsztatów aktywności twórczej dziecka - dzieci od najmłodszych lat mają kontakt ze światem głosek i liter. Poprzez zabawy klockami Logo uczą się prawidłowego ułożenia liter w przestrzeni. Z takich klocków "gotują" zupy, układają płotki, przygotowują poczęstunki dla kotków. - doskonale się bawiąc porównują i identyfikują litery. Emocje towarzyszące zabawom gwarantują wysokie efekty edukacyjne, a pierwsze samodzielne próby czytania przynoszą dużo satysfakcji. Wykorzystując naturalne sytuacje rozwijamy u dzieci kompetencje matematyczne. Przedszkolaki doskonalą umiejętność liczenia, klasyfikowania, rozdzielania, konstruują gry matematyczne, uczą się planowania i przewidywania skutków własnych działań

„Ciekawe dlaczego?”

– program warsztatów badawczych - rozbudzamy ciekawość poznawczą dzieci, wspólnie eksperymentujemy i poszukujemy odpowiedzi na nurtujące maluchów pytania – " Dlaczego woda zamarza?" " Dokąd ucieka czas?", "Gdzie podziewa się lato, kiedy na dworze sypie śnieg?". Bazując na naturalnej dla dzieci w wieku przedszkolnym skłonności do zadawania pytań pracujemy metodą projektu. Przedszkolaki samodzielnie rozwiązują problemy poszukują źródeł informacji, uczą się twórczego myślenia

„Mały Europejczyk – Mały Podróżnik”

– innowacja pedagogiczna w zakresie edukacji europejskiej - priorytetowym założeniem tejże innowacji jest przede wszystkim rozwijanie tożsamości europejskiej a przy tym umacnianie tożsamości narodowej oraz rozbudzanie zainteresowania, postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur. Przedszkole opiera się przede wszystkim na szczeblach Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego, dlatego też główne cele innowacji zostały wyprowadzone z koncepcji systemu dydaktycznego oraz indywidualnych potrzeb dzieci, tych aktualnych oraz przyszłościowych. Wspomnianymi celami są min. : popularyzacja wiedzy o Europie, poznawanie kultury i dziedzictwa narodowego krajów UE, poszerzenie wiedzy o krajach UE z naciskiem na zdobywanie wiedzy na temat ich historii, położenia geograficznego, walorów przyrodniczych, regionalnych tańców oraz tradycji i obyczajów, wdrażanie do podejmowania samodzielnych działań w zdobywaniu wiedzy, propagowanie wśród dzieci wiedzy na temat poznanych krajów Unii Europejskiej, rozwijanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej jako podstawy tożsamości europejskiej, podkreślenie wagi tolerancji, poszanowania kultury i dorobku innych narodów

„Kuchcikowo”

– program warsztatów kulinarnych, to cykl zajęć kulinarnych w czasie, których przygotowujemy z dziećmi różne smakowitości. Dla malucha nie ma większej przyjemności, niż możliwość przygotowania dla siebie posiłku i zjedzenia go ze smakiem.

„Miesięczny plan aktywności twórczej dziecka”

– stworzony ku rozwojowi aktywności dziecka, dzięki wycieczkom i spacerom dzieci poznają świat przyrody. Zebrane doświadczenia przenoszą do przedszkola organizując "ogródki" na parapetach i opiekując się zwierzętami. Dbając o rozwój ekspresji twórczej naszych podopiecznych inspirujemy dzieci do podejmowania różnorodnych działań plastycznych, muzycznych i teatralnych, których efekty rodzice chętnie podziwiają w przedszkolnych "galeriach" i na przedstawieniach okolicznościowych.

Zabawy są dostosowane do zainteresowań oraz realnych umiejętności i możliwości dzieci, a pomoce dydaktyczne są wszechstronnie wykorzystywane również w zakresie prac plastycznych. Podczas zajęć dydaktycznych we wszystkich grupach wiekowych są wykorzystywane karty pracy do stymulacji prawej i lewej półkuli mózgu z ćwiczeniami rozwijającymi umiejętności wzrokowe, motoryczne, sekwencyjne, pamięć oraz koordynację wzrokowo-ruchową. Nie zapominamy o istotnej roli zabawy swobodnej w rozwoju dziecka. Przedszkolaki chętnie bawią się w kącikach tematycznych Uczą się współdziałania w grupie, wcielają się w różne role społeczne a przede wszystkim czerpią radość i satysfakcję płynąca z samodzielnie organizowanej zabawy.

Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe „Mały Europejczyk” realizuje w oparciu o Podstawę Programową, /Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 roku, Dziennik Ustaw z dnia 15 stycznia 2009r./ programy integrujące treści z zakresu edukacji społeczno-moralnej, edukacji zdrowotnej, edukacji przyrodniczej, edukacji matematycznej oraz edukacji artystycznej.
W sprawie zapisów i zasad rekrutacji prosimy dzwonić pod numer +48 515 406 883