Spotkania ze sztuką

Spotkania ze sztuką służą kształtowaniu wrażliwości estetycznej, stanowią źródło silnych przeżyć, rozwijają wyobraźnię dziecka, poszerzają zdolności percepcyjne, uwrażliwiają na piękno, inspirują do samodzielnych działań twórczych.

Nasi mali artyści poznają różne dziedziny sztuki: rzeźbę, malarstwo, elementy dramy, pantomimy. Biorą udział w spotkaniach z artystami i innymi ciekawymi ludźmi. Uczestniczą w wycieczkach do teatrów, muzeów, galerii. Regularnie słuchają muzycznych koncertów edukacyjnych i aktywnie uczestniczą w lekcjach muzealnych. Staramy się również pobudzać przedszkolaków do aktywności twórczej poprzez kontakt z przyrodą w różnych porach roku gromadząc ciekawe materiały i wykorzystując różne techniki plastyczne.

Koncerty muzyczne

Zadaniem koncertów muzycznych jest przybliżenie dzieciom świata muzyki, rozwijanie ich wyobraźni muzycznej oraz zapoznanie ich z różnymi instrumentami muzycznymi.. Dzieci mają często możliwość spróbowania gry na instrumencie będącym bohaterem spotkania. Mali uczestnicy biorą aktywny udział w koncertach – tańcząc, śpiewając. Koncerty prowadzone są w formie opowieści lub bajki.

Koncerty mają na celu:

• poznanie świata muzyki klasycznej i rozrywkowej,

• poznanie różnych instrumentów muzycznych: ich historii, budowy i sposobu gry,

• rozwijanie wyobraźni muzycznej i poczucia rytmu,

• poznanie formy koncertu i zachowania na nim,

• wzmacnianie w dziecku pewności siebie i wiary we własne możliwości.

W sprawie zapisów i zasad rekrutacji prosimy dzwonić pod numer +48 515 406 883