Wielointeligentne odkrywanie świata

W Niepublicznym Przedszkolu artystyczno- Językowym „Mały Europejczyk” bazując na diagnozie i obserwacji rozwijamy indywidualne talenty i zainteresowania każdego dziecka oraz tworzymy dla niego optymalny, dostosowany do wiodących inteligencji profil odkrywania świata i uczenia się.

W odróżnieniu od tradycyjnych metod opieramy proces edukacji o wszystkie typy inteligencji.

Wg badań prof. Howarda Gardnera wyróżnia się następujące typy inteligencji:

• inteligencja językowa

• inteligencja matematyczno-logiczna

• inteligencja ruchowa

• inteligencja wizualno-przestrzenna

• inteligencja muzyczna

• inteligencja przyrodnicza

• inteligencja intrapersonalna

Wykorzystujemy inteligencje będące mocnymi stronami dziecka do wzmacniana tych wymagających wspierania lub korygowania rozwoju. Sprawiamy, że nauka i poznawaie świata przynosi satysfakcję, staje się przyjemnością, rozwija motywacje oraz daje poczucie sukcesu i inspiruje do dalszej pracy. Jesteśmy otwarci na każe dziecko, bowiem zgadzamy się z Thomasem Armstrongiem, który twierdził: "Każde dziecko dziecko jest zdolne, ale nie ma dwojga dzieci zdolnych w ten sam sposób".

W sprawie zapisów i zasad rekrutacji prosimy dzwonić pod numer +48 515 406 883