Wzorowe przygotowanie do szkoły

Co roku rodzice naszych absolwentów w anonimowej ankiecie oceniają przygotowanie swoich dzieci do szkoły w Niepublicznym Przedszkolu Artystyczno-Językowym „Mały Europejczyk”. Ocena obejmowała 6 obszarów: czytanie, pisanie matematykę, umiejętności społeczne, dydaktyczne i motoryczne.

• Model absolwenta - „Małego Europejczyka”

• Rodzice absolwentów o nas

W sprawie zapisów i zasad rekrutacji prosimy dzwonić pod numer +48 515 406 883